De mens is continu op zoek naar hoe hij zich tot de natuur moet
verhouden. In tuinen zie je dat heel mooi weerspiegeld worden.
Een tuin is een samenspel tussen mens en natuur. Dat samen-
spel kan variëren van een heftige strijd tot een harmonieus
samenzijn. In sommige tuinen zie je heel veel mens en heel
weinig natuur, in andere tuinen is het precies andersom.
Maar ook de meest natuurlijke tuin is per definitie mensenwerk.


Tuin betekent omheining. Op het moment dat de mens een stukje natuur omheint, wordt dat lapje grond tuin. De mens maakt dat stukje grond dan los van zijn omgeving en geeft het daarmee betekenis.
Deze site is een reis door tuinen en tijden. Ontdek hoe de mens in de loop van de tijden tegenover de natuur staat en hoe hij dat in de tuin laat zien.